Wednesday, January 28, 2009

ประกวดภาพถ่ายและเรื่องราวของหัวใจ


ประกวดภาพถ่ายและเรื่องราวของหัวใจ


หัวข้อ : ภาพและ/หรือเรื่องราวของหัวใจ เกี่ยวเนื่องกับต้น cactus & succulent

แยกเป็น

1. ภาพถ่าย ประกอบชื่อ และเรื่องราว
2. เรื่องราว โดยไม่มีภาพประกอบ
2 เรื่อง รางวัล 1-3 สองชุดค่ะ

กำหนดขอบเขต
1. สถานที่ส่งงานประกวด ทาง กระทู้ นี้ หรือ e-mail : mycactister@gmail.com
2. สิ้นสุด วันที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2552 เวลา 24.00 น.
3. โหวต 8-12 กุมภาพันธ์ 2552
4. แจ้งผล 14 กุมภาพันธ์ 2552

5. ส่งเสริม สนับสนุนรางวัล กระทู้นี้ค่ะ

www.mycacti.com
27/01/2009